אלב”י – אגודה ללבקנות בישראל (ע”ר) 580683639

חזון האגודה

בחזוננו עולם שבו אנשים עם לבקנות מועצמים להיות בני החברה באופן מלא בתפקוד

עולם שבו מחסומים וסטיגמות של שוני כבר לא קיימים.

עולם שבו לאנשים עם לבקנות ישנה איכות חיים ברמה מכובדת ומספקת בחברה, המכירה בצרכים הייחודיים ומספקת אותם.

מטרות רשמיות

שדרוג אתר האינטרנט יצירת מפת אתר חדשה, איסוף ואישור תכנים.

יצירת קווי מתאר למצב הרפואי אשר גורם ללבקנות (מסמך מסכם כמו חוות דעת רפואית לביטוח לאומי, ביטוחי בריאות וכו’..

הגדרת הנגשה והתאמה עבור לבקנים למרחבים ומבנים שונים.

פיתוח ערכת מידע למשפחות עם תינוק לבקן , כולל שידוך למשפחות תומכות על סמך מיקום גאוגרפי וקהילה.

הקמת מערך אח/ת בוגר/ת לצעירים עם לבקנות.

תקנון האגודה