תו נכה

מי זכאי לתו נכה?

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 60% ותנועתו בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותו.
 • מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • מי שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בשל רגליו הנכות.
 • בעל תעודת עיוור- משרד העבודה.
 • הורים לילד נכה (העומד בתנאים לקבלת תג נכה).
 • נכה משרד הביטחון.
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים.
 • נפגעי איבה.

תהליך קבלת תו נכה (“תג חניה לנכה”):

ניתן לקבל תו חניה לנכים מבלי להגיע למשרד הרישוי, על ידי פנייה בכתב בדואר.

לבקשת תעודת נכה יש לצרף:

 • טופס בקשה לתו נכה
 • מכתב החתום על ידי הנכה ובו מספרי הרכב המבוקשים (עד שניים)
 • צילום ת.ז וספח
 • צילום פרוטוקול רפואי או אישור ממשרד הבריאות: מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על יכולת התנועה או העתק מפרוטוקול הועדה הרפואית (למי שבעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה).
 • צילום רישיונות רכב
  • במידה ובעל הרכב הוא האישה / הבעל / הילדים, יש לצרף ת.ז וספח של בעל הרכב להוכחת קרבה משפחתית ובמידה ובעל הרכב הוא אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס החתום ע”י בית המשפט.
  • במידה והרכב רשום על מי שאינו בעל קרבה משפחתית (חתן/ גיס/ בן זוג לחיים) יש לצרף תצהירים חתומים על ידי עו”ד שבעל התג משתמש ברכב.
  • במידה והרכב רשום על שם מעסיק הנכה, יש לצרף אישור ממקום העבודה על כך שהרכב לרשות ובשימוש הנכה. אם מדובר ברכב מחברת ליסינג, יש לצרף לאישור הסכם חכירה עם הנכה הכולל: לוגו חברת הליסינג, חותמת החברה, מספר הרכב, שם ומספר זהות של הנכה.
  • במידה ומדובר במונית, יש לצרף הסכם שכירות חתום על ידי עו”ד.

מקרים ספציפיים:

 1. ניצול שואה: יש לצרף אישור ממשרד האוצר (אגף ניצולי שואה) על נכות, ועל כך שניידות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאות הנכה. ניצול שואה אינו בהכרח אדם ששהה במחנות ריכוז. יש לברר את התנאים הנדרשים בכל מה שנוגע ליהודים פליטי מלחמת העולם השנייה.
 2. נפגע פעולות איבה: יש לצרף אישור מביטוח לאומי על נכות, ועל כך שניידות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאות הנכה.
 3. עיוור: אין צורך לצרף אישור, אלא לוודא שקיים אישור ממשרד הרווחה שיעבור אוטומטית למערכת משרד הרישוי.
 4. נכה צה”ל: אין צורך לצרף אישור, אלא לוודא שקיים אישור ממשרד הביטחון שיעבור אוטומטית למערכת משרד הרישוי.
 5. מקבל טיפול כימותרפי פעיל (למשל, חולה סרטן): יש לצרף אישור רפואי הכולל פירוט תוכנית טיפול ומועד  משוער לסיומו (האישור ניתן לתקופה של עד 6 חודשים ומוגבל עד לקבלת פרוטוקול וועדה רפואית).
 6. מטופל בהמודיאליזה כרונית (מחלת כליות): יש לצרף אישור ממכון הדיאליזה.

במשרד התחבורה יחליטו אם קיימת זכאות לתג חניה לנכה תוך 90 יום מהגשת הבקשה. לאחר 3 שבועות מיום הגשת הבקשה, ניתן להתעדכן בטיפול בה באמצעות המענה האנושי הניתן בשפות: עברית, ערבית ורוסית.
במידה ונדחתה הבקשה, ניתן לערער עליה תוך 90 יום ממועד הדחייה. ערעור נוסף אפשרי החל משנה, לאחר מתן ההחלטה האחרונה בעניין הבקשה.

מה מקנה תו נכה?

 • חניית הרכב בחניות המיועדות לנכים ובחניות בהן החניה אסורה, בתנאים הבאים:
  • בסמוך למקום החניה אין מקום חניה מוסדר לנכים, או שמקום החניה המוסדר לא היה פנוי בזמן החניה.
  • בסמוך למקום החניה אין מקום שבו החניה מותרת, או שהמקום בו החניה הייתה מותרת לא היה פנוי בזמן החניה.
  • החניה לא מסכנת עוברי דרך ולא מונעת מעבר חופשי של הולכי רגל, עגלות ילדים או עגלות נכים.
  • החניה לא גורמת הפרעה ממשית לתנועה.
 • פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי – במידה והגישה היחידה למקום הציבורי היא דרך החניה במקום זה.
 • חניה בכחול-לבן ללא תשלום – בכל רשות מקומית התקנות שונות, לכן יש לבדוק את הזכאות מול הרשות הרלוונטית שמבקשים לחנות בה.
 • נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית – כאשר הנכה נמצא ברכב (רק לתג כחול עם כיסא גלגלים).

שימוש בתו נכה

 • השימוש בתג אפשרי רק כאשר הנכה נמצא ברכב כנהג או כנוסע עם מלווה. אדם לא מורשה העושה שימוש בתג הנכה צפוי לקנס של עד 13 אלף ₪.
 • אין להשתמש בתגים ישנים, אלא אך ורק בתג החדש המונפק במתכונת של כרטיס קשיח ובפורמט של רישיון נהיגה (מפלסטיק) וכולל הגנות רבות מפני זיוף.
 • התג יוצמד לשמשה הקדמית מצד שמאל של הרכב או בחלון שבצידו של הנהג, כך שייראה בבירור.
 • תוקף תג שאושר לצמיתות: 4 שנים. התג מתוקף על ידי משרד הרישוי אוטומטית מספר שבועות לפני פקיעתו ונשלח לבית הנכה. תג שלא אושר לצמיתות יש לחדש על ידי ביצוע הליך קבלת התג מחדש.

מידע נוסף על תו נכה:

 • אם יוכח שישנם שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, קיימת אפשרות לקבל תג עבור שני רכבים. במקרה כזה, יש להגיש (בנוסף לבקשת תו נכה) בקשה לפטור מתשלום אגרה עבור אחד מכלי הרכב. התשלום על אגרת הרישוי של אחד הרכבים יהיה מופחת, ויעמוד על 26 ₪ בלבד. אם האגרה שולמה במלואה ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי על החלק היחסי שכבר שולם.
 • משרד התחבורה הפסיק להנפיק תווי חנייה לחו”ל מסיבות חוקיות וביטחוניות. עם זאת, המשרד עדיין עובד מול האיחוד האירופי ומדינות אחרות, על מנת לאפשר תו חניה בינלאומי. התו הישראלי לא מוכר בחו”ל, ומתעוררים קשיים לנכים המנסים להשיג תג נכה מחוץ לישראל.
 • נכה שרוצה למכור את רכבו צריך לפנות למשרד הרישוי כדי להעביר בעלות רכב.
 • תג חניה לנכה כולל את מספר הרכב, ולכן תקף רק לגבי רכב מסוים.

סוגים שונים של תג נכה:

 • סוגי התגים המונפקים לזכאים:
  • תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים – לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.
  • תג עם סמל משולש ירוק – לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.
  • שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית – לנכי צה”ל.
 • חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים.
 • רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

*מידע זה הוצא מהאתרים הבאים: