מערכת החינוך הרגילה

מורות תומכות:

ללקויי ראייה במערכת החינוך יש זכות לקבלת מורה תומכת המלווה את הילד במהלך שנותיו במערכת החינוך מגיל 3 ועד סיום כיתה י”ב.

מה לעשות כדי לקבל מורה תומכת?

המוסד החינוכי בו נמצא הילד צריך לדווח לפיקוח על תלמידים לקויי ראייה ועוורים על כך שמגיע אליו ילד לקוי ראייה. הפיקוח ישלח טופס למוסד החינוכי שאותו ימלא רופא העניניים של הילד ויחתמו עליו גם ההורים וגם רופא העיניים, את הטופס שולחם בחזרה לפיקוח והוא ישלח מורה תומכת למוסד החינוכי והיא מאבחנת את הילד בכמה תחומים: התמצאות במרחב, תפקודי ראייה (רחוק וקרוב), התנהלות לימודית וצורך בהתאמות סביבתיות. לאחר האבחון יקבע האם הילד זכאי או לא למורה תומכת.

מהם התפקידים של המורה התומכת?

ישנם שני מישורים בהם עובדות המורות התומכות: תמוכה שבועית ותמיכת מעקב.

תמיכה שבועית: בתמיכה שבועית המורה התומכת תפגוש את הילד בכל שבוע לפחות פעם אחת (ואם צריך יותר היא תגיע יותר). המורה תעבוד עם הילד על אסרטגיות למידה, היא תעזור בהסברה לכיתה או לגן ולמורים על צורכי הילד ועל המגבלות שלו.

תמיכת מעקב: המורה התומכת תהייה בקשר עם הילד ועם הוריו ותגיע במידת הצורך לפגות את הילד בבית הספר ואת מוריו. היא תהייה זמינה לבקשות של הילד והוריו ותעזור בנושאים בהם הילד צריך עזרה (התאמות סביבתיות, התאמת מבחנים, הסברה לכיתה וכדומה).